Disable Preloader

O Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo

Dječji vrtić Veliko Trojstvo izgrađen je tijekom 2019. i 2020. godine u sklopu europskog projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“, kojeg su u partnerskom odnosu provele Općina Veliko Trojstvo i Bjelovarsko-bilogorska županija, u kojemu projektu je Bjelovarsko-bilogorska županija financirala školski dio kojim su za potrebe Osnovne škole Veliko Trojstvo izgrađene dodatne učionice sa pomoćnim prostorijama, kuhinjom i blagovaonicom, te izgrađen ulaz i lift za osobe sa invaliditetom, a predškolski dio Općina Veliko Trojstvo kojim su za potrebe dječjeg vrtića izgrađeni dnevni boravci, garderobe, kancelarije, sanitarni prostori, prostori za izolaciju, spremišta, praona i kuhinja, kroz financiranje iz sredstava Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj prema Programu ruralnog razvoja RH 2014.-2020., iz sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i iz vlastitih sredstava.

Prostorno je dječji vrtić veličine 767,51 m2, kapaciteta 52 djece u dvije vrtićke i jednoj jasličkoj skupini.
Osnivač Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo je Općina Veliko Trojstvo, OIB: 85823514889, sa sjedištem u Velikom Trojstvu, Braće Radić 28, sukladno Odluci o osnivanju dječjeg vrtića „Veliko Trojstvo“ („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/20), kojom je isti osnovan kao javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi.

Naziv: Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Sjedište/adresa: Veliko Trojstvo (Općina Veliko Trojstvo), Ul. braće Radića 49
OIB: 99400158421
Nadležni sud: Trgovački sud u Bjelovaru, MBS: 010118618
Osnivački akt: Odluka o osnivanju ustanove od 28.5.2020. godine
Pravni oblik: ustanova
Djelatnosti: predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu
Osnivač: OPĆINA VELIKO TROJSTVO, OIB: 85823514889, Veliko Trojstvo, Ul. braće Radića 28
Tel: 043/247-561
E-mail: vrtic@veliko-trojstvo.hr

Djelatnici Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo jesu:

Mirela Trajkovski, ravnateljica
Mirna Mihoci Pleskalt, odgojitelj predškolske djece
Matea Puhek, odgojitelj predškolske djece
Maja Geček Jelić, odgojitelj predškolske djece
Suzana Škudar, odgojitelj predškolske djece
Ranka Turkalj, odgojitelj predškolske djece
Matea Sabolović, odgojitelj predškolske djece
Kristina Kelemin Krce, mag. pedagogije
Vesna Zeman, viša medicinska sestra
Darijana Pretković, kuharica
Marica Račan, spremačica
Mateja Sabolović, spremačica
Mateja Sabolović, ekonomka.scroll to top