Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno radno vrijeme u DV Veliko Trojstvo - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 26. stavka 1. - 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/002; URBROJ: 2103-03-05-04) i članka 10. Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/22-01/173, URBROJ: 2103-22-5-22-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (KLASA: 112-02/23-01/003, URBROJ: 2103-22-5-23-01), od 21. rujna 2023. godine, raspisuje


Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo


Natječaj se objavljuje na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo.

Natrag
scroll to top