Natječaj za prijem odgojitelja/ice - pripravnika/ice kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 58. Satuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 10. i 17. Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/21-01/001, URBROJ: 2103-03-05-01) i "Plana prijema pripravnika u 2022. godini" (Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, KLASA: 601-01/22-03/00381, URBROJ: 533-05-22-0002, od 6. svibnja 2022. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za prijem odgojitelja/ice - pripravnika/ice, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, kroz mjeru HZZ-e "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (KLASA: 601-02/22-01/157, URBROJ: 210-22-5-22-02), od 13. listopada 2022. godine, raspisuje: Natječaj za prijem odgojitelja/ice - pripravnika/ice u Dječji vrtić Veliko Trojstvo.


Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  


Natrag
scroll to top