Upisi - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

UpisiTemeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 3., 16. - 20. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08 i 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na 10. sjednici, održanoj dana 31. kolovoza 2021. godine donosi Odluku o objavi Poziva za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2021./2022., KLASA: 601-02/20-01/039, URBROJ: 2103-03-05-21-01 i time objavljuje


JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U PEDAGOŠKOJ 2021./2022. GODINI


Pozivamo roditelje djece predškolske dobi rođene od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine, a koja do sada nisu bila obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja, na upis djece u Program predškole.


Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.


Pohađanje Programa predškole za svu djecu je besplatno te će se organizirati u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) i broju prijavljene djece.


Zahtjevi za upis djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo zaprimat će se od 7. rujna 2021. godine do 15. rujna 2021. godine, na mail adresu: vrtic@veliko-trojstvo.hr ili osobnim dolaskom (uz prethodnu najavu na broj telefona 043/247-561) na adresu: Dječji vrtić Veliko Trojstvo, Braće Radić 49, 43 226 Veliko Trojstvo.


Natrag
scroll to top