Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94" />
Javni pozivi i natječaji - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 41. Statuta  Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na 50. sjednici, održanoj dana 3. lipnja 2024. godine, donijelo je slijedeću:


Odluku


 o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, na određeno, nepuno radno vrijeme


Poništava se natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno, 20 sati tjedno, uz obvezni probni rok u trajanju od 3 mjeseca, objavljen na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, na određeno, nepuno radno vrijeme (KLASA: 112-03/24-01/006, URBROJ: 2103-22-5-24-01), dana 20. svibnja 2024. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo. Natječaj je trajao u razdoblju od 20. svibnja 2024. godine do 28. svibnja 2024. godine.


Obrazloženje


Natječaj se poništava iz razloga što se na natječaj nije javila osoba koja ispunjava uvjete iz objavljenog natječaja.
Natrag
scroll to top