Na temelju" />
Javni pozivi i natječaji - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 26. stavka 1. - 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/002, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 10. Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/22-01/173, URBROJ: 2103-22-5-22-01) i  1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/23-01/134, URBROJ: 2103-22-5-23-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (KLASA: 112-03/24-01/005, URBROJ: 2103-22-5-24-01), od 29. travnja 2024. godine, raspisuje:


NATJEČAJ


za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo


 


ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno, 20 sati tjedno, uz obvezni probni rok u trajanju od 3 mjeseca.                        


Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo.


Prijave na Natječaj podnose se u roku od 9 (devet) dana od dana objave Natječaja, odnosno od 30. travnja 2024.g. do 8. svibnja 2024.g.


Natrag
scroll to top