Javni pozivi i natječaji - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temeju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/002, URBROJ: 2103-03-05-04) i članka 10. Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/21-01/001, URBROJ: 2103-03-05-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremača/ice na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne djelatnice na posao (KLASA: 601-02/22-01/008, URBROJ: 2103-3-5-22-01), od 28. veljače 2022. godine, raspisuje: Natječaj za radno mjesto spremača/ice u Dječjem vrtiću Veliko TRojstvo, na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne djelatnice na posao.


Natječaj se objavljuje na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (u prilogu) i oglsanoj ploči Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo. 

Natrag
scroll to top