Javni pozivi i natječaji - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/002, URBROJ: 2103-03-05-04) i članka 10. Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/21-01/001, URBROJ: 2103-03-05-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme - do povratka privremeno odsutne djelatnice na posao (KLASA: 601-02/22-01/007, URBROJ: 2103-03-05-22-01), od 28. veljače 2022. godine, raspisuje: Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo, na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne djelatnice na posao.


Natječaj se objavljuje na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (u prilogu) i oglasnoj ploči dječjeg vrtića Veliko Trojstvo. 

Natrag
scroll to top