Na temelju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19" />
Javni pozivi i natječaji - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/002, URBROJ: 2103-03-05-04) i članka 10. Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/21-01/001, URBROJ: 2103-03-05-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme - zamjena za bolovanje (KLASA: 601-02/21-01/038, URBROJ: 2103-03-05-21-01), od 31. kolovoza 2021. godine, raspisuje: Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje - do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok u trajanju od 60 dana.


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici (u privitku) i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Natrag
scroll to top