Javni pozivi i natječaji - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječajiNa temelju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“  broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 58.  Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04, članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, KLASA: 601-02/20-01/002, URBROJ: 2103-03-05-04 i članka 10. Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, KLASA: 601-02/21-01/001, URBROJ: 2103-03-05-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na temelju Odluke od 2. ožujka 2021. godine, raspisuje: Natječaj za radno mjesto kuhara/ice u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok u trajanju od 3 mjeseca.


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici (u privitku) i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
-------------------------


Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 – dalje u tekstu: Zakon) i članka 58. stavka 5. Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo,KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-20-01,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, na 7. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine donijelo je: Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto kuhara/ice u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo, a objavljena je u nastavku:
Natrag
scroll to top