Javni pozivi i natječaji - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 41. Statuta  Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-20-01, Upravno vijeće dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na temelju Odluke od 12. siječnja 2021. godine, raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje: Ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, koji javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 7/2021 od 27. siječnja 2021. godine, a dostupan je OVDJE.
-------------------------


Na temelju članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 – dalje u tekstu: Zakon), članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21) i članka 7. stavka 4. Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/20), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 26. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je: Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), a objavljena je u nastavku:

Natrag
scroll to top