VELIKO TROJSTVO Hrvatska

Izdvojeno

Na temelju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 58. Satuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 10. i 17. Pr...

Više...