Temeljem Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo u ped" />
Upisi - Dječji vrtić Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Upisi

 


Temeljem Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo u pedagošku 2021./2022. godinu u redoviti 10-satni program, Povjerenstvo za upis djece iz Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (u nastavku teksta: Vrtić),  u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, OBJAVLJUJE 


Rezultate upisa djece u Dječji vrtić Veliko Trojstvo prema zahtjevima za upis i zahtjevima za nastavak korištenja usluga Vrtića


i POZIVA roditelje kojima je zahtjev pozitivno riješen da pristupe upisima djece u redoviti 10-satni program za pedagošku 2021/2022.godinu kako slijedi:


I.


            UPISI s obaveznom dokumentacijom kojom se potvrđuju činjenice iz zahtjeva za upis odvijati će u Vrtiću na adresi Braće Radić 49, 12.07.2021. godine,od 8:20 sati.


            Vremenski termini tijekom kojih roditelji mogu pristupiti na upis utvrđeni su uz oznake (šifre)zaprimljenih zahtjeva za upis.


 II.


            Roditelji koji u naznačenom roku ne pristupe upisu djeteta u Vrtić, smatrat će se da odustaju od upisa, te će se na to mjesto upisati dijete koje je sljedeće na listi čekanja.


III.


            Roditelji čiji je zahtjev pozitivno riješen obvezni su pri upisu dostaviti sljedeću dokumentaciju:  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,

  • presliku osobnih iskaznica roditelja,

  • presliku knjižice imunizacije djeteta,

  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,

  • ukoliko su roditelji zaposleni, potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja,

  • potvrde sa Zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja,

  • potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (prilikom ulaska djeteta u skupinu, u rujnu, ne stariju od mjesec dana).


           Roditelji djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini, a podnijeli su Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića,trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (ukoliko ju do sada nisu dostavili):  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,

  • presliku osobnih iskaznica roditelja.


Tijekom provedbe upisa, roditelji ispunjavaju inicijalni upitnik, te popratnu dokumentaciju.


 IV.


            Roditelji koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta, a čiji zahtjev nije pozitivno riješen mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.


MOLIMO RODITELJE DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH VREMENSKIH TERMINA I PREPORUČENIH SMJERNICA HZJZ O ODRŽAVANJU FIZIČKE DISTANCE, NOŠENJA ZAŠTITNIH MASKI I DEZINFEKCIJE RUKU.


Zahvaljujemo na razumijevanju.


Natrag
scroll to top